کمپوزسیون درطراحی گرافیک سایت

نوشته شده توسط , ۱۷ آذر ۱۳۸۹

ظاهر ونمای سایت اگر طبق اصول طراحی شود به غیر از جنبه ی زیبای در هدایت و راهنمایی کاربر برای رسیدن به هدف یا موضوع اصلی خود که در سایت به دنبال ان میباشد کمک شایانی میکند. دراین اینجا به بیان اصول ترکیب بندی یا به اصتلاح کمپوزسیون ,عناصر گرافیکی در طراحی وب سایت میپردازیم.
جای دادن منطقی عناصر تجسمی در فضا یا تصویر را تر کیب بندی یا کمپوزسیون می نامند . هدف از ایجاد یک ترکیب بندی , رسیدن به بیانی بهتر در راستای هدف و ذهنیت طراح برای تاکید و معرفی موضوع اصلی و خلق فضایی دلپذیر برای مخاطب (کاربر) می باشد. یک ترکیب بندی خوب بر عناصر و موضوعات اصلی و مهم , عناصر وموضوعات فرعی ودر اخر هم موضوعاتی که از کمترین اهمیت برخوردار باشند, به ترتیب تاکید بیشتری دارد. همچنین دریک کمپوزسیون خوب باید نحوه قرار گیری عناصر به گونه ای باشد که مخاطب بتواند به راحتی تمامی عناصر موجود در یک تصویر را شناسایی و ا زهم تفکیک کند وهیچ گاه باعث سردرگمی کاربر نشود.
به طور کلی ترکیب بندی به دو شیوه متقارن و نامتقارن ایجاد میگردد. در ترکیب بندی متقارن محور تقارن درست از وسط کادر یا مرکز کمپوزسیون عبور میکند و عناصر موجود در دو یا چهار طرف محور تقارن عینا تکرار میشود.
روش قرینه سازی اگر چه ساده ترین نوع در ایجاد ترکیب بندی متعادل است اما بعلت یکنواختی و سکون کسالت بار میباشد بیشترسایت های سه ستونه از این شیوه استفاده میکنند.
اما در ترکیب بندی به شیوه ی نامتقارن طراح سایت عناصر را طوری چیدمان میکند که تصویر از نظر وزنی به تعادل برسد ودر عین حال قرینه نیز نباشد ایجاد ترکیب مناسب از این طریق , اگر چه دشوار تر از نوع اول است اما از لحاظ بصری زیباتر و قابل توجه تر میباشد.


ترکیب بندی متقارن

ترکیب بندی نامتقارن

دیدگاهتان را بنویسید

پوسته ی پانوراما ساخته شده توسط Themocracy و آماده شده برای وردپرس فارسی توسط websam